הסכם רכישת קידום

הסכם רכישה

אחריות להוספת עסק, בין אם בחינם או בתשלום

 1. מוסכם במפורשות כי התחייבויות של "ia.enigma" הינן לפרסום קידום ושיווק ומתן פלטפורמת פרסום לבית העסק. "ia.enigma" לא תהיה אחראית על תוכן הפרסומים ו\או על הספקתם. ידוע ומובהר מראש, כי  "ia.enigma" אינה צד להתקשרות בין בית העסק לבין לקוחותיו וכל הפרסומים המפורסמים באתרים, הינם באחריותו המלאה של בית העסק. ובהתאם למידע אשר העביר בית העסק ל-  "ia.enigma".
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם לעיל, האחריות הבלעדית לקיומם ו/או אספקתם של השירותים והמוצרים אשר יפורסמו ו/או ירכשו באמצעות האתר, לטיבם, איכותם וכל פרט אחר הנוגע לשירותים ולמוצרים תחול על בית העסק אשר הוסיף את העסק שלו לאתר "צימר גייד. "ia.enigma" או מי מטעמו אינן אחראיות ולא תישאנה בכל האחריות לכל נזק ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה ביחס לשירותים והמוצרים הנמכרים באמצעות האתר לרבות כל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות אשר יגרמו ככל שיגרמו, לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא, לרבות המבקרים אצל בית העסק, ואשר הינם תוצאה של מעשה ו/או מחדל של בית העסק ו/או הבאים מטעמו.
 3. בית העסק. יהא אחראי הבלעדי על תוכן המודעות, התמונות, הפרסומים והמידע המסחרי שבית העסק. יפרסם במסגרת האתר ("צימר גייד"). בית העסק מצהיר בזאת כי כל תמונה ו/או פרסום הינה בבעלותו האישית ואין לצדדים שלישיים כל זכות ו/או בעלות ו/או התנגדות לפרסום התמונות והמצגים באתר.
 4. בית העסק אשר יקבלו תלונה על תחזוקת המקום ו/או יחס לא הולם ו/או הטעייה פרסומו ייבדק בשנית ובמידה וימצא המקום כלא מתאים יוסר הפרסום מהאתר בכל שלב. במידה והועבר תשלום עתידי על הפרסום יוחזר המשך התשלום לבית העסק.
 5. "enigma" שומרת לעצמה את הזכות המלאה לבחור לפרסם ו/או להפסיק פרסום של בית עסק. אשר לא יעמדו בדרישות ובשיתוף פעולה מלא.

רכישת חבילת קידום פרופיל משתמש/סוכן

 1. אם רכשתם חבילה דרך פייפאל בתשלום מאובטח, מיד לאחר קבלת התשלום וקליטתו בפועל החבילה שרכשתם תתעדכן באופן אוטו' ותהיה פעילה למשך זמן המצוין בחבילה.
 2. אם רכשתם חבילה באמצאות העברה בנקאית, יש לצרף אישור העברה במייל ולשלוח אותו יחד עם מס' הנכס (זיהוי הזמנה) לכתובת ‫[email protected]
 1. רק לאחר קבלת התשלום וקליטתו בפועל אנו נפעיל את קידום החבילה שרכשתם אשר תהיה פעילה למשך זמן המצוין בחבילה.
 2. לאחר הרכישה תקבלו אישור תשלום אוטו' שאותו תוכלו להדפיס ולשמור ורק לאחר קבלת התשלום בפועל תישלח חשבונית מס כחוק לבעל הפרופיל שרכש את החבילה.
 3. המחירים בחבילות כוללים מע"מ כחוק.
 4. זמן סגר (קורונה): במקרה של סגר התווסף זמן הקידום ויאורך באותה תקופת זמן שבה היה סגר!

צוות ia.enigma מאחלים לכם בריאות, פרנסה בשפע ומודים לכם שבחרתם להצטרף אלינו ובכל זמן ניתן לפנות אלינו לתמיכה, לקבלת עזרה או לשאול כל שאלה: ‫[email protected]

תודה רבה, הנהלת האתר

שינוי פרופיל עסקי לפרופיל סוכן או הצטרפות לאתר כסוכן

 1. לאחר רישום לאתר "צימר גייד" ואישור הרישום (פרופיל משתמש) ע"י הנהלת האתר יוכל בעל הפרופיל להגיש בקשה להנהלת האתר כי ברצונו להפוך לסוכן באתר "צימר גייד" הנהלת האתר תבחן את הבקשה ותאושר רק בקיום כל התנאים.
 2.  לאחר רכישת "חבילת סוכן" יוכל הסוכן לפרסם עסקים, תחת פרטי יצירת הקשר שלו בלבד, כפי שמופיעים בפרופיל הסוכן.
 3. הסוכן אהיה אחראי בלעדי לכל התכנים והשירותים של העסקים בפרופיל שלו לרבות זכיות יוצרים וקניין רוחני.

הפרות:

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש בין אם ע"י חסימת כתובת ה-IP של המחשב שלו, כתובת ה- MECID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא שלו ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על בית העסק.

לעזרה בהוספת עסק או עזרה לאחר הוספת העסק ניתן לפנות לתמיכה בכתובת אימייל ‫[email protected]

השווה

הכניסו את מילת המפתח